+ Zapytaj o ofertę

Polityka Prywatności / Regulamin / RODO / Mówię Do Ciebie Słyszysz

 1. WSTĘP

„Mówię Do Ciebie Słyszysz” jest marką CAMP7 Sp. z o.o. w której szanujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników. Robimy wszystko, aby nasze działania związane z danymi osobowymi były maksymalnie transparentne.

Niniejsza Informacja o prywatności zawiera wyjaśnienie metod pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Na potrzeby Informacji o prywatności terminy „my”, „nas” oraz „nasz” odnoszą się do firmy CAMP7 Sp. z o.o..

Od czasu do czasu niniejsza Informacja o prywatności może ulec zmianom. W związku z tym przed każdym skorzystaniem z naszych usług należy sprawdzić, czy jesteśmy zaznajomieni z jej najnowszą wersją.

 1. O NAS

Społeczność „Mówię Do Ciebie Słyszysz” na Facebooku należy do firmy CAMP7 Sp. z o.o. i jest przez nią obsługiwana. Firma CAMP7 Sp. z o.o. jest również kontrolerem danych osobowych pozyskanych poprzez tę stronę internetową oraz innymi sposobami.

Wszelkie pytania dotyczące Informacji o prywatności oraz wnioski związane z dochodzeniem swoich praw należy zgłaszać, korzystając z danych kontaktowych poniżej.

CAMP7 Sp. z o.o.
Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk Polska
Tel: +48 884977688

 

 1. POZYSKIWANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

 

Pozyskujemy dane osobowe użytkowników:

 • Podczas wysyłania zapytań lub umawiania wizyt za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, Podczas wysyłania zapytań lub umawiania wizyt za pomocą formularza w innych serwisach np.: Facebook, zakupów na stronie internetowej, zarejestrowaniu konta na stronie internetowej, zamówienia materiałów marketingowych lub zapisie na newsletter.
 • Podczas odwiedzenia naszej strony internetowej i po zaakceptowaniu polityki plików cookie.
 • Podczas wysyłania do nas e-maila, kontaktu telefonicznego lub listownego, po odwiedzeniu jednego z naszych oddziałów lub przekazaniu nam danych w jakikolwiek inny sposób, łącznie z kontaktem za pomocą mediów społecznościowych, jak Facebook lub Twitter.
 • Użytkownik wyraża także następujące zgody:
  – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez partnerów CAMP7 Sp. z o.o. takich jak Acustica Sp. z o.o. i Świat Słuchu Sp. z o.o.  niezbędnych w celu oferowania produktów i usług, w szczególności w ramach przedstawieniu oferty dot. protetyki słuchu.
  – Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CAMP7 Sp. z o.o., Acustica Sp. z o.o. i Świat Słuchu Sp. z o.o., informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  – Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, fax) i automatycznych systemów wywołujących przez CAMP7 Sp. z o.o., Acustica Sp. z o.o. i Świat Słuchu Sp. z o.o. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie.

 

Przetwarzamy niżej wymienione dane osobowe:

 • Imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, adres e-mail, wiek;
 • Informacje o korzystaniu z naszych linii obsługi klienta oraz odwiedzanych oddziałach.
 • Informacje przekazane podczas kontaktu z nami za pomocą wiadomości e-mail, wysyłanej korespondencji, rozmów telefonicznych, osobiście lub poprzez stronę internetową, np. w formie komentarzy lub zapytań dotyczących produktów i usług.

Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe, które przetwarzamy, były zawsze poprawne. Nieustannie też będziemy uaktualniali te dane. Jako, że nasze usługi są zależne od poprawnych i aktualnych danych osobowych, zależy nam na informacji o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych. W celu powiadomienia nas o zmianach, prosimy o skorzystanie z naszych danych kontaktowych.

 

 1. W JAKIM CELU ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW I JAKA JEST DO TEGO PODSTAWA PRAWNA

 

Wykorzystujemy dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 • Przetwarzanie i odpowiadanie na wysyłane do nas zapytania, wnioski i skargi, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem do odpowiadania naszym klientom.
 • Świadczenie usług i dostarczanie produktów zamówionych i/lub zakupionych przez klientów oraz komunikacja z klientem dotycząca usług lub produktów. Wykonujemy to, co konieczne, aby wywiązać się z umowy z klientem. Wynika to z uzasadnionego prawa do prowadzenia firmy oferującej produkty i usługi w sektorze protetyki słuchu.
 • Aktualizacja rejestrów i audyty, zgodnie z naszym uzasadnionym prawem i/lub w przypadku wymogów prawnych.
 • Ochrona przed oszustwami i ich wykrywanie, łącznie z określeniem i wykonaniem roszczeń prawnych oraz obrona przed nimi, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 • Wypełnienie zaleceń organów prawnych i dostosowanie się do przepisów, w sytuacjach, kiedy istnieją wymogi prawne oraz tam, gdzie leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 • Analiza trendów i profili, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów.
 • Wykonywanie badań satysfakcji klientów, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów.
 • Rekomendowanie produktów i usług, które według nas będą odpowiednie dla klienta. Tego typu rekomendacja jest zgodna z naszym uzasadnionym prawem do przeprowadzania marketingu bezpośredniego wśród naszych klientów. W sytuacjach, gdzie korzystamy z danych zdrowotnych lub metod elektronicznych (np. e-mail), tego typu działania prowadzone są przy sprecyzowanej zgodzie klienta.
 • W celach marketingowych, dane mogą być przekazane partnerom CAMP7 Sp. z o.o. celem zapisu na zewnętrzne usługi np.: kredyt hipoteczny, pośrednictwo nieruchomości lub kontakt z deweloperem.

 

 1. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 

Nie wypożyczamy czy upubliczniamy w żaden inny sposób danych osobowych klientów, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub w informacji podanej w trakcie pozyskiwania danych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom partnerskim, w celu dostarczenia, dalszego rozwoju i poprawy naszych produktów i usług.

Dane osobowe mogą zostać również przekazane naszym usługodawcom w celu wykonania następujących zadań:

 • wsparcie w administrowaniu lub pracach naprawczych strony internetowej;
 • organizacja dostaw oraz projektowanie produktów lub administracja firmy;
 • wsparcie w kampaniach marketingowych;
 • prowadzenie linii obsługi telefonicznej;
 • udostępnianie elektronicznych lub rzeczywistych usług lub systemów magazynowych.

Dane osobowe będą udostępnione tylko w tych przypadkach, jeśli będzie to konieczne, aby usługodawca mógł wykonać zlecone przez nas zadanie. Nasi usługodawcy nie mogą przetrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe naszych klientów w żadnym celu. Ponadto, nałożony zostanie na nich obowiązek zapewnienia ochrony i poufności danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wybranym podmiotom zewnętrznym, jak organy ochrony porządku publicznego, władze prawne czy pozostałe profesjonalne ciała doradcze w sytuacjach, kiedy zostanie na nas nałożony taki obowiązek w celu dostosowania się do wymogów prawnych. Może się tak również zdarzyć, jeśli jest to w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub w celu wykonania lub zastosowania Warunków używania naszej strony internetowej oraz wszystkich umów zawartych z klientem lub jego firmą.

 

 1. PRZESYŁANIE DANYCH DO STRON TRZECICH

 

Aby dostarczyć nasze produkty i usługi, możliwe, że dane będą przekazane innym firmom, w tym firmom spoza UE/EOG.

W przypadku przetwarzania danych poza granicami UE/EOG wprowadzimy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby odbywało się to zgodnie z wymogami właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wraz z zapewnieniem ochrony praw podmiotu danych. Transfer danych osobowych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, które według tego organu zapewniają wystarczającą gwarancję ochrony prywatności, podstawowych praw i wolności oraz umożliwiają dochodzenie praw z tym związanych.

 

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 

Przechowujemy dane klientów wyłącznie przez okres konieczny z uzasadnionych względów biznesowych lub prawnych, w tym również w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami. Kiedy dane osobowe nie będą już wymagane do wypełnienia celu, w jakim były pozyskane, przetwarzane i przechowywane, zostaną usunięte. Zachowamy dane osobowe, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani przepisami prawa.

Więcej szczegółów dotyczących polityki przechowywania można uzyskać, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych powyżej.

 

 1. ZABEZPIECZENIE

 

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed dostępem osób niepożądanych.

Gdyby nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, które może skutkować wysokim zagrożeniem dla praw klienta, np. kradzieżą tożsamości, dyskryminacją wobec klienta, utratą dobrego imienia lub innymi niedogodnościami, klienci będą poinformowani o zaistniałej sytuacji bez zbędnej zwłoki.

 

 1. PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

 

Klient ma prawo wnioskować w każdej chwili o udostępnienie własnych danych osobowych, które są przetwarzane, informacji o pochodzeniu tych danych oraz celu, w jakim są wykorzystywane. Ponadto, ma prawo wiedzieć przez jak długo dane będą przechowywane i komu są udostępniane. Na prośbę klienta możemy udostępnić dane osobowe (wraz z kopią), które przechowujemy na jego temat. Dostęp klientów może zostać ograniczony ze względu na zapewnienie ochrony prywatności innych klientów, tajemnic handlowych oraz prawa do własności intelektualnej. Klient ma również prawo do przenoszenia danych. W przypadku podejrzenie klienta, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, ma on prawo wnioskować o korektę. Prosimy o kontakt i informację, w jaki sposób poprawić dane.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć dane osobowe klienta. Może się tak zdarzyć po wycofaniu zgody klienta. Klienci, którzy uważają, że ich dane osobowe nie są już potrzebne do wypełnienia celu, w którym zostały pozyskane, mają prawo do wnioskowania o ich usunięcie. Można również skontaktować się z nami w przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem lub innymi obowiązkami wynikającymi z przepisów.

W przypadku wniosku o poprawę lub usunięcie danych osobowych sprawdzimy, czy wszystkie wymagane warunki zostały spełnione. Jeśli wynik dochodzenia będzie pozytywny, przeprowadzimy modyfikację lub usunięcie danych bez zbędnej zwłoki.

Klient ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klient ma również prawo nie zgodzić się na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych. W takich wypadkach należy skontaktować się z nami, korzystając z danych wypisanych na górze niniejszej Informacji o prywatności. Jeśli uznamy, że niezgoda jest uprawniona, zakończymy proces przetwarzana danych osobowych.

 

 1. PRAWO DO ZAŻALENIA

 

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, należy się z nami skontaktować. Odpowiemy na zapytania i, jeśli okaże się to konieczne, podejmiemy działania zapewniające zgodność praktyki z naszymi zobowiązaniami. Jeśli klient nie jest nadal zadowolony ze sposobem korzystania przez nas z danych osobowych, istnieje możliwość zgłoszenia zażalenia w odpowiednim krajowym urzędzie ochrony danych. Urzędem zajmującym się ochroną danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Można się z nimi skontaktować, korzystając z poniższych danych: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, e-mail: iod@uodo.gov.pl.

 

 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

 

Stworzyliśmy odpowiednie procedury dla dzieci, jednak ta witryna nie jest przeznaczona ani stworzona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy danych osobowych klientów, co do których wiemy, że nie ukończyły 13 roku życia.

 

 1. STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Na stronie internetowej mogą być zamieszczone odnośniki do stron innych firm i instytucji. Niniejsza Informacja o prywatności nie ma zastosowania w przypadku stron podmiotów trzecich. Zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z podmiotami odpowiedzialnymi za te witryny internetowe w celu uzyskania informacji dotyczących zbierania przez informacji i polityki w zakresie ich dystrybucji.