+ Zapytaj o ofertę

Marketing wewnętrzny – co to jest i jak go wdrożyć?

Camp7 Redakcja
30/06/2020

Pojęcie marketingu najczęściej kojarzy się z szeregiem różnych działań nastawionych na potencjalnych klientów naszej firmy. Tymczasem warto pamiętać, że istnieje jeszcze jedna grupa, na której warto się skupić – nasi pracownicy. Prawidłowe i niezakłócone relacje na poszczególnych szczeblach przedsiębiorstwa przekładają się nie tylko na wzajemną współpracę, ale także na sukces działalności. Sprawny marketing wewnętrzny to jeden z kluczowych czynników tworzących strukturę firmy.

Marketing wewnętrzny – definicja

Marketing wewnętrzny nie jest pojęciem nowym, ponieważ w literaturze pojawił się po raz pierwszy już w 1981 roku. W związku z tym powstało wiele definicji, jednak najczęściej wyróżnia się trzy podejścia:

  • kładące nacisk na motywację pracowników, postrzeganych przez pryzmat klientów wewnętrznych mających określone potrzeby i oczekiwania;
  • wskazujące kluczową rolę klientów zewnętrznych;
  • podkreślające istotę pomocy pracowników w realizowaniu strategii mającej na celu pozyskiwanie klientów zewnętrznych.

Marketing wewnętrzny to zatem system komunikacji, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości pracowników względem charakteru i sposobu działalności firmy, tak by mogli identyfikować się z organizacją i prawidłowo wdrażać jej główne założenia. Marketing relacji – bo również z taką nazwą możemy się spotkać – opiera się m.in. na szkoleniu pracowników. Powinni oni nie tylko znać produkty, które sprzedają, ale także decyzje podejmowane w zakresie dalszej działalności czy też osiągnięte w ten sposób wyniki.

Z perspektywy marketingu wewnętrznego pracownik powinien być traktowany jako klient wewnętrzny firmy, który stanowi jednocześnie jej wizytówkę.

Co decyduje o skutecznym marketingu wewnętrznym?

Można powiedzieć, że marketing wewnętrzny opiera się przede wszystkim na dwóch zasadach. Po pierwsze: wszyscy pracownicy, bez względu na budowę firmy i zależności łączących poszczególne segmenty, powinni być w pełni świadomi strategii marketingowej przyjmowanej przez przedsiębiorstwo, jej celów i założeń. Po drugie: komunikacja między działami powinna być płynna i niezakłócona. Zadaniem marketingu wewnętrznego jest stworzenie środowiska pracy, w którym zgrany, zmotywowany zespół sprawnie realizuje obowiązki. Umacnia to nie tylko macierzystą strukturę przedsiębiorstwa – ma także ogromny wpływ na efektywność, a zarazem na zwiększenie sprzedaży i pozyskania zaufania od klientów zewnętrznych.

Firma realizująca założenia marketingu wewnętrznego powinna dbać o dobrą atmosferę, o stałą współpracę między poszczególnymi oddziałami – w tym również tę nieformalną – oraz o podtrzymywanie otwartych kanałów komunikacyjnych. Niezwykle ważne jest, by każdy pracownik akceptował postawione przed nim cele.

Wdrożenie marketingu wewnętrznego może się opierać na szkoleniach pracowników, zaawansowanej polityce kadrowej czy też na systemach oceny pracownika, które sprzyjają budowaniu motywacji.

Dlaczego warto skupiać się na marketingu wewnętrznym?

Działania w ramach marketingu wewnętrznego służą m.in. poprawie stosunków między osobami zatrudnionymi w danej firmie. Realizując skuteczną strategię, minimalizujemy wszelkie konflikty i tworzymy przyjazne środowisko. W ten sposób umacnia się również poczucie wspólnoty, a co za tym idzie – pracownik zdecydowanie chętniej i rzetelniej wykonuje obowiązki. Ważne są nie tylko relacje między kolegami, ale także między przełożonymi a podwładnymi.

Podtrzymywanie motywacji zespołu ma przede wszystkim realne odzwierciedlenie w efektywności całego przedsiębiorstwa. Zaangażowani pracownicy to prosta droga do pozyskania klientów zewnętrznych. Osoby zainteresowane oferowanymi przez nas usługami czy produktami chętniej skorzystają z pomocy osoby, która nie tylko wykonuje swoją pracę, ale przede wszystkim wierzy w jej zasadność.

Marketing wewnętrzny umożliwia wyzwalanie pozytywnych zachowań. Jeśli nie przekonamy swoich własnych pracowników do tego, że proponowane produkty lub usługi faktycznie są potrzebne, to również zwiększenie poziomu sprzedaży wśród klientów nie będzie możliwe.

Oceń post
[Łącznie: 1 Średnia: 5]